Koučink v oblasti osobního i profesního rozvoje, dospělých, dětí i rodin, pracovních týmů.

Koučovací sezení probíhá v klidu naší kanceláře v centru Ostravy, po dohodě i jinde, u Vás nebo třeba i v kavárně.

Je možné také domluvit koučink po skype či telefonu.

Úvodní 20 minutová konzultace je zdarma a slouží k vyjasnění vzájemných očekávání.

Nyní i jako dárkový poukaz pro Vaše blízké!

 

Co je koučink a v čem mi může pomoci?

Definic je celá řada, jedna z mně blízkých říká, že:

Koučování je promyšlený proces využívající rozhovor a kladení otázek pro individuální růst, cílevědomé jednání a trvalé zlepšování.

nebo také:

Koučování boří bariéry, které brání dosáhnout vyšší úrovně úspěchu. Je to proces, který umožňuje lidem získat jasno v tom, kdo jsou, co dělají, proč to dělají, kam se chtějí dostat a jak a kdy toho dosáhnout..

Co je podstatou koučinku, může být řečeno i takto:

Kdo, klid,  kompaktnost, komplexnost, konání, koncentrace, kontext, krok

Otázky, objasnění, obrat, odhalení, odezva, odhodlání, odpovědnost, odvaha, ohraničení, odpovědi, orientace

Učení, ujasnění, uvědomění, úspěch

Čas, čerpání, čin, činnost

Inspirace, inovace, ideál, identita, idea, impuls, informace, iniciativa, integrita, individualita

Naděje, nácvik, nadání, nadšení, nápad, nárůst, návyk, nalezení

Konkrétnost, komunikace, kvalita...

Aktuality

Napište nám!

Byli jste s mou prací spokojeni? Chcete se podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...

Vítejte na novém webu!

Tyto webové stránky jsou prozatím testem, co vše bych chtěla virtuálnímu světu sdělit :-) V brzké...

Pochvala potěší :)

V projektu Rovné příležitosti pro město Klimkovice jsem lektorovala několik cyklů seminářů,...