Vedení workshopů, zpracování metodik

Ekologická témata, příklady:

 • Ekologicky šetrná spotřeba, Ekologicky šetrné nakupování
 • Jak uspořádat akci ekologicky, Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 • Permakulturní principy, Ekologická stopa
 • Analýza rizik kontaminovaného území
 • Fairtrade, Jedlé plevely, Komunitní kompostování

Rovné příležitosti, příklady:

 • Rovné příležitosti jako nehmotný sociální benefit 
 • Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • Genderová tématika v činnosti klastrů
 • Manažerské dovednosti z pohledu genderové rovnosti
 • Netradiční formy práce - nástroj rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem

Seberozvoj, příklady:

 • Sebekoučink - jak na to
 • Koučovací metody a jejich využití v praxi - Hora, Kolo rovnováhy
 • Terapie tmou - historie, využití, přínosy
 • Pěší putování - staro/novodobý life changer
 • Koučink pro zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí a jejich uplatňování v zaměstnavatelské sféře

O vaše potřeby se postaráme rychle, cenově výhodně a s osobním přístupem. S námi získáte kvalitní služby a spolehlivé řešení vašich problémů.

Obsah stránek: