Zajímají vás nové přístupy ve vzdělávání v oblasti ekologie, rovných příležitostí nebo seberozvoje

Domluvte si školení, která vám rozšíří znalosti interaktivní formou.

Ekologická témata, příklady:

 • Ekologicky šetrná spotřeba, Ekologicky šetrné nakupování - pro jednotlivce i organizace
 • Jak uspořádat jakoukoli akci více ekologicky
 • Jak nastavit provoz organizace více ekologicky
 • Permakulturní principy, Ekologická stopa
 • Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 • Fairtrade, Jedlé plevely, Komunitní kompostování, Nakládání s odpady

Rovné příležitosti, příklady:

 • Rovné příležitosti v organizaci jako nehmotný sociální benefit 
 • Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • Genderová tématika v činnosti organizace
 • Manažerské dovednosti z pohledu genderové rovnosti
 • Netradiční formy práce - nástroj rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem

Seberozvoj, příklady:

 • Sebekoučink - jak na to
 • Koučovací metody a jejich využití v praxi - metody "Hora", "Kolo rovnováhy"
 • Terapie tmou - historie, využití, přínosy
 • Pěší putování (Camino) - staro/novodobý life changer
 • Koučink pro zaměstnavatele i zaměstnance
Rádi vám poradíme, co by bylo pro vaše zaměstnance / na vaši akci nejvhodnější. Kontaktujte nás pro podrobnou nabídku.

O vaše potřeby se postaráme rychle, cenově výhodně a s osobním přístupem. S námi získáte kvalitní služby a spolehlivé řešení vašich problémů.

Obsah stránek: