Vedení workshopů, zpracování metodik

příklady témat z poslední doby:

 • Analýza rizik kontaminovaného území
 • Ekologicky šetrná spotřeba, ekologicky šetrné nakupování
 • Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
 • Permakulturní principy
 • Rodičovské kompetence
 • Rovné příležitosti v podnikání
 • Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • Genderová tématika v činnosti klastrů
 • Manažerské dovednosti z pohledu genderové rovnosti
 • Práva zaměstnanců se specifiky pro rodiče malých dětí
 • Netradiční formy práce - nástroj rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem
 • Koučink pro zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí mužů a žen a jejich uplatňování v zaměstnavatelské sféře

O vaše potřeby se postaráme rychle, cenově výhodně a s osobním přístupem. S námi získáte kvalitní služby a spolehlivé řešení vašich problémů.