Genderové audity podpoří využití schopností žen

V členských firmách klastrů působících v Moravskoslezském kraji byly zahájeny genderové audity, které jsou jednou ze součástí projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech. Nositelem tohoto projektu,spolufinancovaného z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, je Národní klastrová asociace.

Auditorka Ivana Mariánková konstatuje, že i vedení společností, které se zajímají o rovné příležitosti, bývá často přesvědčeno, že v jejich firmě panuje genderová rovnost, protože přibližně polovinu zaměstnanců tvoří muži a polovinu ženy. „Ale o tom genderová rovnost není. Ta spočívá v obsazování jednotlivých pozic ve firmě lidmi, kteří se na jejich vykonávání nejvíce hodí, a to bez ohledu například na pohlaví. A vzhledem k nastaveným podmínkám se do vhodné pozice mohou dostat, aniž by předem rozhodovalo, zda se jedná o ženy či muže," vysvětluje auditorka. „V tomto projektu chceme zaměřit pozornost firem na dosud často přehlížené příležitosti k inovacím vyplývající z jiného pohledu žen a mužů například na funkčnost výrobku, design, pracovní postup či odhalování tržních příležitostí. Pozitivní výsledky takovýchto změn jsou jasně prokazatelné.“

Více na www.regionbook.com

O vaše potřeby se postaráme rychle, cenově výhodně a s osobním přístupem. S námi získáte kvalitní služby a spolehlivé řešení vašich problémů.